Монголын хүүхдийн зүрх судлалын нийгэмлэг

Хөтөлбөр

“Хүүхдийн зүрх судас, ревматологийн өнөө ба ирээдүй” сургалтын хөтөлбөр

Хичээлийн сэдэв

Цаг

Багш нарын нэрс

1

Нээлт

-

Ш.Энхтөр, ЭХЭМҮТ-ийн ерөнхий захирал

М.Баялаг, ЭШСГХ эрхэлсэн дэд захирал

2

Зүрхний шуугианууд

1 цаг

Ч.Цогт-Очир ЗСХЭЭСТ-ийн зөвлөх эмч, АУ-ны доктор, дэд профессор

3

Зүрхний төрөлхийн гажгийн оношилгоо, эмчилгээ манай оронд

2 цаг

Т.Болормаа ЗСХЭЭСТ-ийн эрхлэгч, АУ-ны доктор, клиникийн профессор

4

Зүрхний төрөлхийн гажгийн оношилгоо ба скрининг Япон улсад

1 цаг

Higaki Takashi MD,PhD

Эхиме ИС, Япон улс

5

Зүрхний төрөлхийн гажгийн оношилгоо, эмчилгээнд катетер-ангиографийг ашиглах нь

2 цаг

Т.Болормаа ЗСХЭЭСТ-ийн эрхлэгч, АУ-ны доктор, клиникийн профессор

6

Тосгуур хоорондын таславчийн цоорхой гажгийн катетерын эмчилгээ

2 цаг

Kataoka Koichi MD, PhD

Япон улс

7

Зүрхний дутагдлын орчин үеийн эмчилгээ

2 цаг

Sugiyama Hisashi MD, PhD

Япон улс

8

Зүрхний дутагдлын эмийн эмчилгээ

2 цаг

Батхуяг АУ-ны доктор, дэд профессор

9

Зүрхний төрөлхийн гажгийн пульс-оксиметрийн скрининг оношилгоо

2 цаг

Т.Болормаа ЗСХЭЭСТ-ийн эрхлэгч, АУ-ны доктор, клиникийн профессор

10

Зүрх-амьсгалын суурь сэхээн амьдруулалт

2 цаг

Р.Батсолонго ХЭЭТ-ийн эрхлэгч, АУ-ны магистр

11

Зүрхний эмгэгийн компьюьер томографийн оношилгоо

2 цаг

Ч.Баттулга ХЗП-ийн дүрслэл оношилгооны эмч, АУ-ны магистр

12

Артритын ялган оношилгоо

2 цаг

Т.Болормаа ЗСХЭЭСТ-ийн эрхлэгч, АУ-ны доктор, клиникийн профессор

13

Холбогч эдийн түгээмэл эмгэгүүд, ялган оношилгоо

2 цаг

Б.Ундрал ЗСХЭЭСТ-ийн эмч, АУ-ны магистр

14

Холбогч эдийн эмгэгийн орчин үеийн эмийн эмчилгээ

2 цаг

П.Батхуяг АУ-ны доктор, дэд профессор

15

Ургийн зүрхний гажгийн хэт авиан оношилгоо

1 цаг

Э.Наранцацрал ЗСХЭЭСТ-ийн эмч, А

ШУ-ны магистр

Бүгд

26 цаг

Багц цаг

2 багц цаг

Ашиглах материал: Семинарын сэтгүүл


0.00
 
Үнэлсэн: 0 удаа.

Спонсорууд